Revisió | Anglo Premier - Serveis professionals de traducció

contact@anglopremier.com

(438) 794-1093Revisió i correcció

Ofereixo diferents serveis de revisió en funció de les necessitats del client, a saber:

Revisió de traduccions
Comprovo la precisió d’una traducció en relació amb el text original.
Correcció d’estil
Milloro la claredat, la precisió i la fluïdesa del text.
Correcció
Comprovo la puntuació, l’ortografia, la gramàtica i l’estil.
Revisió
Reviso les proves per a detectar problemes tipogràfics i altres errors que no s’hagin detectat anteriorment en el procés d’edició.

Publiqueu en anglès

Els serveis de revisió que realitzo solen ser per a persones del sector acadèmic que desitgen publicar en anglès. Aquests serveis han permès a professors i catedràtics publicar els seus articles en diverses revistes, els quals podeu consultar aquí.

Comprenc que les revistes tenen criteris molt estrictes. Per maximitzar les vostres possibilitats de ser publicat, us preguntaré a quina revista voleu publicar el vostre article i consultaré les instruccions per a autors per assegurar-me que el vostre article sigui conforme a les pautes d’aquesta revista.

Les revistes de llengua anglesa amb més prestigi només accepten articles en un anglès precís i impecable, així que assegureu-vos de contractar un traductor o corrector amb un bon historial d’articles publicats en anglès

Contacteu amb mi per demanar més informació o un pressupost gratuït sense compromís.