Aayakulwa | Anglo Premier Professional Translation Services

contact@anglopremier.com

(438) 794-1093

Aayakulwa

Omahangano gomuuyuni gopayigwana

Olweendo lwomomeya

  • Spindrift racing
    (ongundu yomalweendo gomomeya okuya kondje yomafuta)
  • Spinlock
    (omunduluki gwongodhi yakwatela kumwe iikwaniipangitho)
  • Logicmaster
    (omugandji gwelongekidho lyekwatho)

Omaudhano

Omakwatathano

Elongo

Oshikondo shOnyama

Ongeshefa

Aanyanyangidhi

Omahangano

Oshikondo shOmuthigululwakalo

Omahangano Galwe

Aanyanyangidhi yOmambo

Iilonga ya Timothy onga omufatululi oyali dhingi, nokulonga kwe naana ngashi shapumbiwa okushi oku tumbulwa.

Omundokotola Martín Becerra, Omunyanyangidhi gwontopolwa 4 mo
Omilandu dhOmakwatathano nOmithigululwakalo mo Europa
Quilmes, Bernal, Buenos Aires, Argentina